Jana Koutská

Diplomová práce

Mezináboženský dialog mezi etablovanými křesťanskými církvemi a novými náboženskými hnutími v ČR po roce 1989

Interreligious dialogue between the established christian churches and the new religious movements in the Czech Republic after 1989

Interreligious dialogue between the established christian churches and the new religious movements in the Czech Republic after 1989
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce, se zaměřuje na možnosti a konkrétní případy mezináboženského dialogu ze strany nových náboženských hnutí, a seznamuje s přístupy katolické církve k dialogu s novými náboženskými hnutími. Předkládá také přehled nových náboženských hnutí působících v ČR a základní vymezení a typologii nových náboženských hnutí
Abstract:
This text is concerned with the possibilities and concrete examples of interreligious dialogue from the new religious movements and indicates Catholic Church's attitudes towards the new religious movements
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Pavel Veselský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.