Bc. Štěpána Pajdičová

Bakalářská práce

Historie kriminalistiky devatenáctého století a její význam pro další vědy

The history of nineteenth century criminology and its importance for other sciences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem určitých kriminalistických metod od jejich vzniku až po současnost. V první kapitole podrobně popíši historický vývoj kriminalistiky jako celku a v následujících kapitolách se budu věnovat historickému vývoji jednotlivých kriminalistických metod. V každé kapitole budou jmenovány významné osobnosti, které jsou spjaty s danou metodou. Metody, které jsou v kapitolách …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of certain forensic methods from their origin to the present. In the first chapter I will describe in detail the historical development of criminology as a whole and in the following chapters I will deal with the historical development of criminalistic methods. In each chapter will be named important personalitis, which are connected with the given method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní