Ing. Bc. Miroslav DUDA

Diplomová práce

Geografické předpoklady pro návrh dálkové turistické trasy přes území Českého středohoří

Geographical conditions for design of long-distance hiking trail through are of České středohoří Mountains
Anotace:
Práce hodnotí potenciál krajiny Českého středohoří pro vedení dálkové turistické trasy a následně navrhuje nejvhodnější dálkovou trasu. První část hodnotí přírodní a kulturní podmínky oblasti a vyhledává všechny atraktivity vhodné pro cestovní ruch. Druhá část analyzuje dálkové pěší trasy u nás i v zahraničí, hledá podobnosti a rozdílnosti těchto tras. Kromě poznatků z analýzy jednotlivých tras získává …více
Abstract:
The aim of this paper is to evaluate the potential of the landscape of the Bohemian Central Mountains for the leading of the long-distance hiking trail and then design the most suitable long-distance route. The first part assesses the natural and cultural conditions of the area and seeks all attractiveness suitable for tourism. The second part analyzes distant pedestrian routes in the Czechia and abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUDA, Miroslav. Geografické předpoklady pro návrh dálkové turistické trasy přes území Českého středohoří. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta