Veronika Hrabíková

Bakalářská práce

Nízkonákladové letecké společnosti a jejich postavení na mezinárodním trhu

Low-cost airlines and their position in the Iternational market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pozicí nízkonákladových leteckých společností na mezinárodním trhu. Cílem této práce je zjistit, zda jsou nízkonákladové letecké společnosti schopny konkurovat tradičním společnostem. Hlavní část se skládá z SWOT analýzy, porovnání čistého zisku/ztát, množství přepravených cestujících, provozních výnosů/nákladů, základní činnosti a služeb dvou zástupců klasické a nízkonákladové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the position of low-cost airlines in the Iternational market. The aim of the thesis is to find out if the low-cost airlines are able to compete with traditional airlines. The main part is consist of SWOT Analysis, comparison of net profit/loss, number of passengers, operating income/expenses, basic activities and services of two representatives of traditional and low …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Iveta Černá
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25641