Bc. Martina JENÍKOVÁ

Rigorózní práce

New view on the age-specificity of pig Cryptosporidium by species-specific primers for distinguishing Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II

New view on the age-specificity of pig Cryptosporidium by species-specific primers for distinguishing Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II
Abstract:
Two species of Cryptosporidium are routinely found in pigs: Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II. Identification of Cryptosporidium species and genotypes currently relies on molecular methods such as polymerase chain reaction (PCR) followed by restriction fragment lenght polymorphism (RFLP) or gene sequencing. However their applications are limited in identification of mixed infections …více
Abstract:
U prasat se běžně vykytují dva druhy kryptosporidií: Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II. K identifikaci jednotlivých druhů a genotypů se v současné době využívají metody molekulární biologie jako je polymerázová řetězová reakce (PCR) s následnou restrikční analýzou (RFLP) nebo sekvenování jednotlivých genů. Tyto metody jsou však limitovány v identifikaci smíšených infekcí, pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011
Identifikátor: 24370

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENÍKOVÁ, Martina. New view on the age-specificity of pig Cryptosporidium by species-specific primers for distinguishing Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II. Č. Bud., 2011. rigorózní práce (RNDr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Biologie / Klinická biologie