Bc. Kristýna Mazná

Bakalářská práce

Společnost s ručením omezeným

Limited liability company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce na téma ‚‚Společnost s ručením omezeným‘‘ je přiblížení jedné z mnoha forem podnikání. V úvodu se práce věnuje představení a základní charakteristice společnosti s ručením omezeným. Dále obsahuje její založení a vznik, orgány společnosti, práva a povinnosti společníků, zrušení a zánik. V neposlední řadě se práce věnuje firmě Tesort spol. s r.o., jako jedné z podob společnosti …více
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis on the topic ‚‚Limited Liability Company‘‘ is to approach one of the many forms of business. In the introduction, the work deals with the introduction and basic characteristics of a limited liability company. It also contains its establishment and origin, company bodies, rights and obligations of partners, dissolution and termination. Last but not least, the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Protiva
  • Oponent: Mgr. Filip Koloros

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.