Mgr. Jan Gettin

Bakalářská práce

Jazyk a styl vybraného autora

Language and style of chosen autor.
Anotace:
V této bakalářské práci sledujeme jazykové a lexikální zvláštnosti Vančurova stylu v jednom z jeho nejznámějších románů, Markétě Lazarové. Bez povšimnutí nenecháváme ani stěžejní význam Vančurova vypravěče, jehož promluvy v románu nabývají různých modalit. V souvislosti s touto modální mnohovrstevnatostí rozlišujeme vypravěče reportéra, vypravěče, který je v interakci s postavami a čtenářem románu …více
Abstract:
In this bachelor work we observe language and lexical specialities of Vančura’s diction in one of his best known fiction Markéta Lazarová. We advert to pivotal signification of Vančura’s narrator, which utterances are reaching different modalities. In context of this modal stratification we differentiate narrator as a reporter, narrator, which is standing in interaction with characters and reader of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta