Bc. Lucie Chudová

Bakalářská práce

Ženské postavy ve vybraných dramatech Františka Xavera Svobody

Female Characters in Selected Dramas by František Xaver Svoboda
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá popisem a analýzou ženských protagonistek ve třech vybraných dramatech Františka Xavera Svobody. Po stručném představení autorovy tvorby a českého dramatu v 90. letech 19. století se věnuje dramatům Márinka Válková, Dědečku, dědečku! a Olga Rubešová. U každé analýzy jsou uvedeny základní informace o dramatu, dějová linie hry a rozbor postav. Na závěr je u každé …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with the description and analysis of female protagonists in three selected dramas by František Xaver Svoboda. After a brief introduction of the author’s work and Czech drama at the end of the 19th century, the thesis deals with plays Márinka Válková, Dědečku, dědečku! and Olga Rubešová. Every analysis provides basic information about the drama, a plot outline and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta