Regina STOLARZOVÁ

Bakalářská práce

Anglicismy v současné češtině

Anglicisms in the contemporary Czech language
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování výskytu a způsobu užívání přejímek z angličtiny, přesněji přejímek prostřednictvím anglického jazyka. Věnovat se budeme jejich formální a sémantické stránce a především se zaměříme na funkčnost a frekvenci jejich užívání, a to zejména v publicistických textech. Hlavním cílem bakalářské práce je ukázat, jak je současná slovní zásoba češtiny rozšiřována …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on observation occurence and way of using takeovers form english, specifically through the english language. I will devote their formal semantic page and especially also I focus on functionality and frequency of their use, especially in journalistic texts. The main objective of this thesis to show how the current Czech vocabulary expanded by expressions taken from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2015
Zveřejnit od: 8. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOLARZOVÁ, Regina. Anglicismy v současné češtině. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika v praxi - jazyková a literární komunikace s dětmi