Ing. Tereza Šobrová

Diplomová práce

Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice - historie, současnost, perspektivy

Coal, oil and natural gas mining in the Czech Republic - history, nowadays, prospects
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice – historie, současnost, perspektivy“ je analýza historického vývoje těžby těchto nerostných surovin na území České republiky, zhodnocení současné situace těžby a také její budoucnosti v České republice. První část práce je zaměřena na historii vývoje těžby uhlí, ropy a zemního plynu do roku 1989. Další část se zabývá situací …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis: “Coal, oil and natural gas mining in the Czech Republic – history, nowdays, prospects” is an analysis of the historical development of mining and quarrying in the territory of Czech Republic, the assessment of the current situation and its future of mining in the Czech Republic. The first part of the thesis is focused on the history of development of coal, oil and natural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta