Mgr. Bc. Dana Pohanková

Bakalářská práce

Analýza kartografických zobrazení používaných v atlasech

Analysis of cartographic projections used in atlases
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analyzování kartografických zobrazení použitých na mapách kontinentů a světa. Práce vymezuje nejpoužívanější zobrazení v různých atlasech světa a uvádí jejich zkreslení v přehledných mapách.
Abstract:
This thesis is dedicated to the analysis of cartographic projections used in maps of continents and of the World. The thesis specifies the most common projections used in different atlases and provides the maps of their distortions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika