Kateřina SEPEŠIOVÁ

Bakalářská práce

Hlavní hrdinky v díle Jane Austenové

The main heroines in novels of Jane Austen
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Hlavní hrdinky v díle Jane Austenové se zabývá především psychologickým a literárně vědním rozborem hlavních hrdinek próz Jane Austenové - Emma, Mansfieldské panství, Opatství Northanger, Přesvědčování, Pýcha a předsudek a Rozum a cit. Poukazuje na autobiografické rysy a srovnává hlavní hrdinky s dobovým kontextem. V úvodní části je nastíněna problematika přístupu k literární …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled The main heroines in novels of Jane Austen is engaged especially in psychological and literary science analysing main heroines of proses Emma, Mansfield Park, Northanger Abbey, Pride and Prejudice, Persuasion and Sense and Sensibility by Jane Austen. It refers to autobiographical components and compares main heroines with context of the time. The introduction is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Antonie Kreislová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEPEŠIOVÁ, Kateřina. Hlavní hrdinky v díle Jane Austenové. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání, Společný základ (zaměření na vzdělávání), Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání