Bc. Miloslav Plot

Bakalářská práce

King Arthur: Traits of a Medieval Hero

King Arthur: Traits of a Medieval Hero
Anotace:
Tato práce se zabývá životem Krále Artuše, který je vylíčen v Historia Regum Britanniae a v Le Morte D`Arthur. V těchto dílech jsou před Krále Artuše kladeny různé překážky, se kterými se musí vzhledem k tehdejší křesťanské společnosti vypořádat tak, jak mu diktuje rytířství. V rámci vývoje příběhu je čtenář seznámen s ideálem vladaře i s ideálem hrdiny.
Abstract:
This thesis follows the life of King Arthur as depicted in Historia Regum Britanniae and Le Morte D`Arthur. In these works, King Arthur faces various obstacles to which he has to react in a chivalric manner, given he finds himself in a Christian society. As the story develops, the reader is presented with an ideal of a ruler, as well as with an ideal of a hero.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Šmardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta