Bc. Michal TICHÝ

Diplomová práce

Implementace webových služeb pomocí knihoven wxWidgets a .NET Framework

Web service implementation using wxWidgets and .NET Framework libraries
Anotace:
Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky webových služeb XML {--} současného moderního způsobu výměny dat přes Internet. Teoretická část práce obsahuje popis vývo-jových platforem použitých v praktické části a vysvětluje funkci webové služby XML a jejích součástí. Praktická část obsahuje možnosti a postup tvorby serveru webové služby v .NET Framework. Dále použití a popis nutných rozšíření …více
Abstract:
The aim of this work is to introduce reader into issues of XML web services {--} present modern way of Internet data exchange. Theoretical part contains description of develop-ment platforms which are used in practical part. It also explains XML web service function and its parts. Practical part contains options and methods for web service server creation in .NET Framework. Next it contains description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Identifikátor: 3440

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÝ, Michal. Implementace webových služeb pomocí knihoven wxWidgets a .NET Framework. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie