Shantanu Ganesh Kulkarni

Disertační práce

Multitopické adamantylové systémy a jejich vazebné vlastnosti

Adamantane based multitopic guests and their binding properties
Abstract:
Host-guest chemistry is very interesting phenomena in supramolecular chemistry. Inclusion complexes which are formed by non-covalent interactions between suitable hosts and guests have several applications. Formation of polymeric aggregates for drug storage, transport, and releasing is one of the most intriguing area. Properties of such systems, which components are bound together via supramolecular …více
Abstract:
Jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších oblastí supramolekulární chemie je studium systémů hostitel-host. Inkluzní komplexy tvořené mezi vhodnými hostiteli a hosty pomocí nekovalentních interakcí mají již dnes celou řadu aplikací. Mezi nejvýznamnější aplikace bezesporu patří tvorba polymerních agregátů, které mohou sloužit pro skladování, transport nebo uvolňování léčiv. Vlastnosti takových systémů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kulkarni, Shantanu Ganesh. Multitopické adamantylové systémy a jejich vazebné vlastnosti. Zlín, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe