Zdeněk SVOBODA

Bakalářská práce

Kvantifikace produkce výkalů - trusu vybraných jelenovitých v chovech podle zvláštních předpisů.

Quantifying the production of feces - excrement selected deer herds in accordance with special regulations.
Anotace:
Abstrakt Práce je zaměřena na produkci trusu jelenovité, černé, dančí a mufloní zvěře. Z tohoto důvodu bylo cílem práce stanovit obsah vybraných prvků, celkové množství vyloučeného trusu a zjištění jarních kmenových stavů zvěře na Vysočině . Dle provedeného sběru informací lze vyvodit, že při normalizovaném stavu jelení zvěře nedochází k znečišťování životního prostředí. Naopak při přemnožení jelení …více
Abstract:
The work is focused on the production of deer droppings, black, fallow deer and mouflon. For this reason, the aim of this work is to determine the content of selected elements and findings of spring tribal condition of the game in the Highlands and the total amount of excreted droppings. According to collected information it can be concluded that a standard condition of deer causes no environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Šťastná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Zdeněk. Kvantifikace produkce výkalů - trusu vybraných jelenovitých v chovech podle zvláštních předpisů.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lnllfy lnllfy/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.