Ing. Michaela Malečková

Bachelor's thesis

Dopravní obslužnost obcí v okresu Chomutov

Transport services of municipalities in the Chomutov district
Abstract:
Dopravní obslužnost získává v posledním období na důležitosti. Nejen díky zdůraznění ekologičnosti provozu, ale také díky tomu, že zřizovatelé mohou na provozu ušetřit nemalou část nákladů. Úspory ale mnohdy vedou také k rušení silničních a železničních spojů mezi periferií a správními a společenskými centry v regionech i okresech. Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dopravní obslužnosti v …more
Abstract:
Transport services are becoming in creasingly important these days. Not only because of accentuating the ecological aspects, but also taking into account savings, being requested from the organizers of the public transportation. The savings often can lead to disruption of road and rail transportation services between suburbs and administrative and social centers in the regions and districts. This bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration