Bc. David Duranti

Diplomová práce

ERP system, new trends, processes of system selection, sales, implementation and support

ERP system, new trends, processes of system selection, sales, implementation and support
Anotace:
Předmětem diplomové práce „ERP systém, nové tendence, proces výběru, prodeje, implementace a údržby“ je analýza poskytování ERP systému jako služby a srovnání se současně převládajícím „on-premise“ modelem. V teoretické části práce je představena technologie cloud computing, ERP systém a proces implementace. V praktické části práce je analyzováno vertikální řešení „PrintVis in cloud“ pro polygrafický …více
Abstract:
Subject of the thesis “ERP system, new trends, processes of system selection, sales, implementation and support” is analysis of providing ERP as a Service which is compared to the predominant on-premise model. In the theoretical part, the technology of cloud computing, ERP system and the implementation process are described. In the practical part of the thesis analysis of the vertical solutions "PrintVis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Miklík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta