Alžběta Gvoždiaková

Bakalářská práce

Zdravotní stav populace České republiky

The state of health of people in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdravotním stavem populace České republiky. Zdraví patří k jedné z nejdůležitějších hodnot lidského života, je tedy zapotřebí mu věnovat zvýšenou pozornost. Práce se zaměřuje na tři konkrétní oblasti. První, teoretická část se soustředí na pojmy související se zdravotním stavem, jako je zdraví, determinanty zdraví, druhy prevence dále pak na analýzu a sledování zdravotního …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the state of health of people in the Czech Republic. Health is one of the most important values in human life so that is why we need to pay it increased attention. The thesis concentrates on three specifically areas. The first, theoretical part concerns the definition of key terms relate with the state of health such as health, the determinant of health, the types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Daniela Krbcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70641