Lucie Mokrá

Bakalářská práce

The Coronation and Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II as Presented in the British Press: A Linguistic Analysis

The Coronation and Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II as Presented in the British Press: A Linguistic Analysis
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparison and development of a language in the articles connected with Queen Elizabeth?s II Coronation which was held in 1953 and the Diamond Jubilee of her reign from 2012. It is divided into two parts. The theoretical part focuses on her life, press, difference between serious newspapers and tabloids. This is followed by linguistic and visual aspects which are found …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a vývojem jazyka v článcích spojených s korunovací královny Alžběty II. v roce 1953 a oslavou diamantového jubilea její vlády v roce 2012. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán její život, tisk, rozdíl mezi bulvárním a seriozním tiskem. Následuje výčet lingvistických a vizuálních prvků, které se objevují v tisku. Praktická část je zaměřená …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mokrá, Lucie. The Coronation and Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II as Presented in the British Press: A Linguistic Analysis. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.