Daniel Hrebeň

Bakalářská práce

Počítačová hra pro vstupní kurzy programování v jazyku Python

Computer Game for Programming Entry Courses in Python
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhu výuky za pomoci postupně vylepšovaného programu pro vstupní kurzy programování v Pythonu. Nejprve je charakterizován jazyk Python a analyzovány požadavky na programovací jazyk pro vstupní kurzy programování. Následuje analýza současné literatury se zaměřením na náměty, které se v ní vyskytují. Zdroje jsou rozděleny podle charakteristiky a způsobu, jakým přistupují …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to creation of lessons with use of gradually improved game in Python aimed for computer programming courses for beginners. First, Python language is characterized and requirements for good programming language for beginners are identified. Following by analysis of current literature focused on themes of used examples. Teaching materials are divided by characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Martin Vondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76860

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika