Bc. Petra RYBAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Re-Forma (gestická malba)

Re-Form (gestural painting)
Anotace:
Ve své diplomové práci nazývající se Re-Forma se ve všech třech částech zabývám abstraktní, gestickou malbou a náhodou ve výtvarném umění. Nejprve na tuto problematiku nahlížím z teoretického hlediska. Popisuji obecnou charakteristiku a vývoj umění od počátku 20. století a jak se promítla právě ona abstrakce do současného umění, světového i českého. Vybrala jsem hlavní autory abstraktního umění, představující …více
Abstract:
This thesis called Re-Form is focused on abstract, action painting and chance in graphic arts. First, I employ a theoretical perspective. I describe general characteristics and art development since the beginning of 20th century and influences of the abstraction on world and Czech contemporary arts. I have chosen the main abstract artists who represent particular artistic movements which were numerous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBAŘÍKOVÁ, Petra. Re-Forma (gestická malba). Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.