Kateřina Beránková

Diplomová práce

Analýza hospodaření Kraje Vysočina se zaměřením na nástroje financování regionálního rozvoje kraje

The analysis of economic performance of the Vysočina Region with the focus on the means of financing of regional development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina, přičemž pozornost je soustředěna na nástroje financování regionálního rozvoje kraje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je v obecné rovině popsáno postavení a fungování územní samosprávy v České republice. Vzhledem k postavení kraje jako jednoho ze subjektu regionální politiky jsou rozebrány základní aspekty realizace regionální …více
Abstract:
The thesis analyzes economic performance the Vysočina Region, while the main focus is on the means of financing of regional development. The work is dividend into two parts. Theoretical section discusses significance and functioning of a local government in the Czech Republic and basic aspects of implementation of regional policies within international, national and regional context. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Libuše Měrtlová
  • Oponent: Jitka Peková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39967