Sonja Kešelj

Bachelor's thesis

Use of Data Science for Optimization of Human Resources Management

Použití Data Science v optimalizaci řízení lidských zdrojů (Use of Data Science for optimization of Human Resources Management)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním potenciálu využití Data Science v oboru lidských zdrojů. V první části je vybudován teoretický rámec pro vymezení Data Science jako nové disciplíny, se souhrnem jejího historického vývoje. Následně je provedena krátká charakterizace dat, jako velmi cenné komodity současné doby. Práce se dále zabývá vymezením některých z možných způsobů, jak Data Science aplikovat …more
Abstract:
The focus of this Bachelor’s Thesis is analyzing the potential of using Data Science in human resources field. The first part represents a theoretical framework for Data Science as a new discipline, with a short overview of its development. The thesis also contains characterization of data as one of the most valuable commodities of today. Another goal of the thesis is to demonstrate possible ways of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Reader: Milan Lindner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Global business and management