Eliška PRÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o vojáky na chirurgickém oddělení

Nursing Care Of Soldiers In The Surgical Ward
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelství vojáků na chirurgickém oddělení. Jejím cílem bylo za pomoci výzkumného šetření zjistit, jaký je pohled vojáků na jim poskytnutou ošetřovatelskou péči a jak jsou s ní spokojeni. Dále zjišťovala, jaké mají všeobecné sestry zkušenosti s jejich ošetřováním. Stanovených cílů bylo dosaženo za pomoci polostrukturovaných rozhovorů, jež byly vedeny …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of nursing care of soldiers in the surgical department. Based on a qualitative survey, the goal is to determine how the soldiers evaluate the nursing care provided to them and how they are satisfied with it. It also ascertains the nurses' general experience with providing the nursing care. The set goals were achieved through semi-structured interviews conducted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRÁŠKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelská péče o vojáky na chirurgickém oddělení. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses lnymu6 lnymu6/2
2/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2018
Bulanova, L.
3/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.