Petr PREJZA

Bakalářská práce

Vliv sociálně patologických jevů na páchání sexuálně motivovaných deliktů

The influence of social-patological aspect on sexually motivated crimes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy u pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů spáchaných na dětech mladších patnácti let, ke kterým došlo na území Ústeckého kraje v letech 2008 2015. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou převládající charakteristiky pachatelů mravnostních trestných činů spáchaných na dětech v Ústeckém kraji. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů …více
Abstract:
This thesis deals with social pathologies of perpetrators of sexual offenses against children under fifteen years, which occurred on the territory of the Usti Region during the years of 2008 - 2015. Its aim is to determine what the predominant characteristics of the perpetrators of moral crimes against children are in the Usti region. The theoretical part is focused on basic concepts of social phenomena …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREJZA, Petr. Vliv sociálně patologických jevů na páchání sexuálně motivovaných deliktů. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta