Theses 

Víceleté dotace v oblasti kultury na municipální úrovni – Ing. Thuong Hien Ngo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Thuong Hien Ngo

Bakalářská práce

Víceleté dotace v oblasti kultury na municipální úrovni

Multi-year grants in the culture at the municipal level

Anotace: Bakalářská práce Víceleté dotace v oblasti kultury na municipální úrovni se zabývá systémem víceletých dotací v oblasti kultury ve vybraných městech a následným hodnocením kladů a záporů těchto dotací. Úvodní část práce se věnuje významu kultury pro naši společnost a typům dotací. Dále je předmětem práce víceletý dotační systém ve čtyřech městech ČR – v Praze, Brně, Plzni a Písku, přičemž pozornost je zaměřena na jejich současný stav. Při popisování daných systémů je kladen důraz na analýzu rozdílů mezi vybranými městy. Práce též obsahuje komparaci víceletých dotací mezi zahraničním městem Berlínem a hlavním městem Prahou. Na konci jsou uvedeny výhody a nevýhody víceletých dotací.

Abstract: The thesis Multi-year grants in the culture at the municipal level examines the system of multi-year grants in the culture in chosen cities and subsequent evaluation of strengths and weaknesses of these grants. Introductory part deals with the importance of culture for our society and the types of grants. Then the object of the thesis is multi-year grant system in four cities in the Czech Republic – in Prague, Brno, Pilsen and Pisek, whereas attention is focused on their current state. During describing these systems the emphasis is put on analysis of differences between the selected cities. The thesis also contents the comparison of multi-year grants between foreign city Berlin and the capital city Prague. At the end, the advantages and disadvantages of multi-year grants are stated.

Klíčová slova: Víceleté dotace, víceleté granty, financování kultury, dotační systém, kulturní organizace, Multi-year subsidies, multi-year grants, financing culture, grant system, cultural organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:52, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz