Mgr. Petra Antonová

Bakalářská práce

Analyse didactique d un manuel du FLE et ses compléments possibles sur Internet

The analyse of a French textbook and possible complements on the Internet
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to highlight the importance of textbooks in the teaching process. The work introduces the didactic analysis which is necessary when we choose a textbook; the more so as the number and diversity of textbooks continues to rise. The bachelor thesis also presents the possibilities of modern technologies, especially Internet and its applications to complete …více
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na význam učebnice ve vyučovacím procesu. Práce nás seznamuje s didaktickou analýzou, která je při výběru učebnice nezbytná, tím více, když počet a různorodost učebnic stále stoupá. Tato práce dále představuje možnosti moderních technologií, zvláště Internetu, a jejich využití pro doplnění učebnice tak, aby byla výuka francouzského jazyka účinnější, zajímavější …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta