Bc. Ondřej Matulík

Bakalářská práce

Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení

Alternative building systems - ecological housing
Anotace:
Bakalářská práce „Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení“ je zaměřena na problematiku úsporného a ekologického bydlení, jako jsou nízkoenergetické a pasivní domy. Práce podává přehled o alternativách k průmyslovým stavebním materiálům, kterými jsou hlavně dřevo, kámen, sláma a hlína. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů, poukazuje na zvýšenou energetickou náročnost …více
Abstract:
Bachelor thesis "Alternative Building Systems - eco- housing" is focused on economical and ecological housing, as low-energy and passive houses. This work is summary of the alternatives for industrial construction materials, mainly wood, stone, straw and clay. The theoretical part defines basic terms, refers to the increased energy demands of the building industry and energy consumption in buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování