Bc. Jana Prokopová

Diplomová práce

Navržení vhodné organizační struktury malého podniku

Proposal for a Suitable Organisational Structure of a Small Business
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika organizačních struktur, která je řešena v podniku realizující velkoobchod. Pro aplikaci byl vybrán malý podnik rodinného typu. V tomto podniku byla zjištěna současná situace, analyzovány problematické oblasti a na základě získaných informací navrženy doporučené změny.
Abstract:
The topic of this master’s thesis is the question of organizational structures that is solved in a company engaged in wholesale trade. For the application small business with family structure was chosen. In chosen company, contemporary situation and problem areas were described and on the basis of gained findings recommended changes were proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.