Barbora BUČKOVÁ

Bakalářská práce

Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa

Commercial psychology. Impact of advertisment on a child.
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá psychológiou reklamy a vplyvom reklamy na dieťa. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, týkajúce sa tejto problematiky, taktiež stručná história reklamy a príslušná legislatíva. V praktickej časti sa zaoberám vplyvom reklamy na dieťa z pohľadu rodičov, opisujem realizáciu výskumu, ktorý následne vyhodnocujem.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on psychology of commercial advertisement and its impact on a child. The theoretical part contains essential terms in relation to this subject. It also includes brief history of advertisement and the appropriate legislation. I deal in the practi-cal part of my work with impact of advertisement on a child from parents? point of view and I describe execution of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19387

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČKOVÁ, Barbora. Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika