Barbora BUČKOVÁ

Bachelor's thesis

Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa

Commercial psychology. Impact of advertisment on a child.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá psychológiou reklamy a vplyvom reklamy na dieťa. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, týkajúce sa tejto problematiky, taktiež stručná história reklamy a príslušná legislatíva. V praktickej časti sa zaoberám vplyvom reklamy na dieťa z pohľadu rodičov, opisujem realizáciu výskumu, ktorý následne vyhodnocujem.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on psychology of commercial advertisement and its impact on a child. The theoretical part contains essential terms in relation to this subject. It also includes brief history of advertisement and the appropriate legislation. I deal in the practi-cal part of my work with impact of advertisement on a child from parents? point of view and I describe execution of the research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011
Identifier: 19387

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Šalenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUČKOVÁ, Barbora. Psychológia reklamy - Vplyv reklamy na dieťa. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy