Samuel Obuch

Bakalářská práce

Detection of cryptominers and mining botnets

Detection of cryptominers and mining botnets
Anotace:
Kryptomeny nedávno zaznamenali veľký nárast popularity, čo sa prejavilo aj v náraste počtu súvisiacich škodlivých aktivít. Cieľom tejto práce je preskúmať tieto aktivity a navrhnúť metódu ich detekcie založenú na ich sieťových charakteristikách, získaných zo sieťových tokov. Vyhodnotenie navrhnutej metódy proti referenčnej metóde založenej na blockliste ukázalo, že metóda má vysokú presnosť. Porovnanie …více
Abstract:
Cryptocurrencies got very popular recently, and this popularity also resulted in an increase in related malicious activities. The goal of this thesis is to study these activities and to implement a method for their detection based on their network characteristics obtained from network flows. Evaluation of the method proposed in this thesis against a reference method based on a blocklist showed, that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Laštovička
  • Oponent: RNDr. Martin Husák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.