Martin STAVÁREK

Bakalářská práce

Funkcionalizované nanočástice na bázi oxidů železa s navázanými biologicky aktivními komplexy

Functionalized iron oxide-based nanoparticles with biologically active complexes
Anotace:
Cílem této bakalářské práce byla příprava a funkcionalizace magnetických nanočásticových systémů s navázanými protinádorově aktivními komplexy na bázi platiny. Byly využity především platnaté analogy cisplatiny, zejména s N-donorovými halogenderiváty 7 azaindolu, které vykazují vyšší in vitro protinádorovou aktivitu ve srovnání se zmíněnou cisplatinou. Teoretická část se věnuje již publikovaným informacem …více
Abstract:
The aim of this Bachelor's thesis was preparation and functionalization of magnetic nanosystems with platinum-based antitumor active complexes, especially with the cisplatin analogues involving N-donor halogeno derivatives of 7-azaindole having higher in vitro antitumor activity as compared with the mentioned cisplatin. The theoretical part is focused on the literature research regarding the published …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2014
Zveřejnit od: 12. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAVÁREK, Martin. Funkcionalizované nanočástice na bázi oxidů železa s navázanými biologicky aktivními komplexy. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lo6fv0 lo6fv0/2
13. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 5. 2014
Marklová, E.
14. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.