Bc. Ivana EGRTOVÁ

Master's thesis

Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova

Nature trail in the central Brdy near Zaječov
Abstract:
Tato diplomová práce představuje návrh naučné stezky v oblasti Střední Brdy, mezi obcemi Zaječov a Obecnice. Trasa je nazvána "Za poznáním středních Brd" a její délka je 11 kilometrů. Na trase je celkem 11 informačních panelů. Panely obsahují stručné informace o Chráněné krajinné oblasti Brdy a zajímavých představitelích místní fauny a flóry, spolu s informacemi o bývalém vojenském prostoru. Projekt …more
Abstract:
These diploma thesis presents a project of a nature trail in the area Střední Brdy, between villages Zaječov and Obecnice. The trail is named "Za poznáním středních Brd" and its length is 11 kilometres. There are 11 informational panels in total along the trail. The panels contain brief information about the nature conservation area Brdy and about interesting representatives of fauna and flóra, together …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Vágnerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

EGRTOVÁ, Ivana. Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/