Bc. Maksim Bataev

Bakalářská práce

Social Media jako součást marketingové strategie

Social Media as a integral part in marketing strategy
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Social Media jako součást marketingové strategie“ se zabývá způsoby využití sociálních médií pro cíle podniku a jejich zapojením do marketingové strategie firmy. Tato práce musí být podle mého názoru napsána z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že podniky často nevědí jak efektivně začlenit sociální média do své marketingové strategie, a proto nevyužívají jejich potenciál …více
Abstract:
The bachelor thesis on topic “Social Media as an integral part in marketing strategy” concerns’ with the ways of using social medias for companies aims. Integrating them in firms marketing strategy. I think this thesis should be written because of several reasons. The first reason is that the companies do not know how to integrate effectively internet media into their marketing strategy, and thus not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace