Michaela Vejpravová

Bakalářská práce

Analýza poškození technické textilie určené pro ochranu při přepravě dílů

Damage analysis of a technical fabric for components transportation protection
Anotace:
Práce se zabývá analýzou poškození obalové technické textilie a návrhnem řešení pro snížení rizika poškození obalové technické textilie v místech jejího nejčastějšího namáhání. V první řadě jsou zjištěny parametry obalové technické textilie a dále jsou testovány její mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti technické textilie jsou zjištěny pomocí vybraných laboratorních měření. Dále je navrhované …více
Abstract:
This thesis deals with analysis a technical fabric damage and with a solution proposal in order to reduce its damage at hot spots. At first step fabric parameters were found, then its mechanical properties were measured. Mechanical properties were determined using selected laboratory measurements. Then proposed solution was financially evaluated for the Benteler company. And finally several precautions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vejpravová, Michaela. Analýza poškození technické textilie určené pro ochranu při přepravě dílů. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní