Ing. Michaela Klusáková

Bakalářská práce

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

The Effect of Different Types of Communications/Advertising and Communications Mix to Specific Target Groups
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky, které vystihují podstatu marketingu a marketingové komunikace. Tyto poznatky jsou základem pro pochopení a vytvoření účinné marketingové komunikační strategie. Praktická část se zabývá aplikací teoretických poznatků na …více
Abstract:
This bachelor degree thesis focuses on The Effect of Different Types of Communications/Advertising and Communication Mix on Specific Target Groups. The theoretical part thereof presents underlying theoretical knowledge, as the basics of marketing communication. The findings create the basis for understanding and preparing effective marketing communication strategy. The practical part of this study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní