Aneta STAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Koncepční model M. Leiningerové v ošetřovatelské praxi

Conceptual model of M. Leininger in nursing practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou multikulturního ošetřovatelství a koncepčního modelu Madeleine Leiningerové. Teoretická část zahrnuje popis multikulturního ošetřovatelství, teorií a modelů ošetřovatelství a modelu Madeleine Leiningerové. V praktické části je uvedena jedna kazuistika pacientky z jiného kulturního prostředí, která byla hospitalizována a operována na chirurgickém oddělení pro …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the issue of multicultural nursing and conceptual mo-del of Madeleine Leininger. The theoretical part includes a description of multicultural nursing, theories and models of nursing and model of Madeleine Leininger. The analytical part consists of one case study of patient from other cultural environment who was hospitali-zed and operated on surgical ward for acute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šafránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŠKOVÁ, Aneta. Koncepční model M. Leiningerové v ošetřovatelské praxi. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/