Theses 

Kvalitativní výzkum oblíbených pohádkových postav u dětí předškolního věku – Mgr. Aneta FILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Aneta FILOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum oblíbených pohádkových postav u dětí předškolního věku

The qualitative research of a favorite fairytale characters in preschool children

Anotace: Autorka provede kvalitativní výzkum, ve kterém uplatní části zakotvené teorie, grounded theory, zaměří se na výzkum toho, jak děti vnímají určité pohádkové postavy, které z nichž jsou jim blízké, sympatické a které naopak v nich vzbuzují averzi. V teoretické části autorka objasní pojmy: dítě ve věku předškolního věku z hlediska vývojových teorií (Freud, Erikson, Piaget), teorie týkající se pohádky (Bettelheim, Jung,), preferenční postoje dětí. V metodologické části popíše kvalitativní výzkum a to grounded theory, zakotvenou teorii, dále metodu polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, popřípadě pozorování a popřípadě jednoduchou testovou situaci. V závěru práce, autorka shrne nalezené oblíbené postavy dětí (popř. i neoblíbené) a důvody, které děti vedou k preferování daných postav.

Klíčová slova: pohádka, předškolní dítě, preference, zakotvená teorie, hloubkový rozhovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 25. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36613 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FILOVÁ, Aneta. Kvalitativní výzkum oblíbených pohádkových postav u dětí předškolního věku. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:39, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz