Bc. Lukáš Juříček

Bakalářská práce

Právo na informace v kapitálových korporacích

Right to Obtain Information from a Capital Company
Anotace:
Práce se zabývá právem na informace v obchodních korporacích a problémy s tím spojenými. Zaměří se na způsob uplatnění práv akcionářů a společníků, na povinnosti společností a jejich plnění. Závěrem také na možnosti obrany při odmítnutí poskytnutí informací ze strany společnosti. Zvláštní důraz je kladen na problém obchodního tajemství a specifik, které provází právo na informace při přeměně obchodní …více
Abstract:
Thesis deals with the right to obtain informations from a capital companies and with the inherent problems. It is focused on the method of applying rights of shareholders and copartners, company obligations and their fulfillment. Finally, it is also focused on the method of defense in case the company refuses to provide informations. Particular emphasis is given to the problem of business secrets and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia