Bc. Eva Švancarová

Master's thesis

Formality and Politeness in Formal Correspondence of the President of the Czech Republic: Congratulation and Condolence Letters

Formality and Politeness in Formal Correspondence of the President of the Czech Republic: Congratulation and Condolence Letters
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je poskytnout základní znalosti formálního stylu a zdvořilosti na základě autentických materiálů formální korespondence prezidenta České Republiky, dále pak osobních komentářů a subjektivního zhodnocení. Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. První část zkoumá nejvýznamnější teoretické přístupy formálnosti a zdvořilosti. Druhá část …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to supply basic rules of formal style and politeness on the basis of authentic materials of formal correspondence of the President of the Czech Republic, personal comments and subjective evaluations. This diploma thesis consists of two main parts: theoretical and practical. The first part examines the most important theoretical approaches to both formality and politeness …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta