Bc. Petra Lörincziová

Diplomová práce

Mikrobiota gastrointestinálního traktu ve vztahu k obezitě

Gastrointestinal microbiota in relation to obesity
Abstract:
This master’s thesis elaborates on the potential role of the gut microbiota in etiopathogenesis of obesity. The theoretical section discusses differences in the composition of major bacteria taxa between lean and obese people. Furthermore, attention is paid to the selected determinants of health that influence obesity and gut microbiota. Finally, the proposed mechanisms of obesity influence through …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou potenciálnej roly črevnej mikrobioty v rámci etiopatogenézy obezity. V teoretickej časti sú diskutované odlišnosti v zložení hlavných taxónov baktérií medzi štíhlymi a obéznymi jedincami. Ďalej je venovaná pozornosť vybraným determinantom zdravia, ktoré vplývajú na obezitu a mikrobiotu čreva. Nakoniec sú popísané predpokladané mechanizmy ovplyvnenia obezity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Tomáš Pruša
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta