Bc. Martin Černý

Bakalářská práce

Data mining jako jeden z možných nástrojů pro řízení knihovny

Data mining as one of the possible library management tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje data miningu jako nástroji pro lepší pochopení prostředí knihovny, čímž se stává důležitým prvkem během samotného řízení knihovny. V úvodní části se práce zaměřuje na pochopení data miningu, jako nedílné součásti oblasti informačního managementu. Následně je v práci vysvětlen proces data miningu, budování datového skladu a popis metodiky CRISP-DM. V poslední části se …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with data mining as a tool for better understanding of the library environment, thus becoming an important element during library management itself. The first part of the thesis focuses on understanding data mining as an integral part of information management. Subsequently, the data mining process, data warehouse building and the description of the CRISP-DM methodology are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta