Bc. Ivana Bartáková

Diplomová práce

Spadovost za službami na Vyškovsku

Travel to services in Vyškov region
Anotace:
Tato práce analyzuje procesy obslužné spádovosti v regionu města Vyškova. Zkoumané území zahrnuje 41 obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov, dále 44 obcí bezprostředně s tímto regionem sousedících. Předmětem zkoumání byly obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Po provedení dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení byly vymezeny parciální …více
Abstract:
This publication analyzes processes of the public utilities network falling within the competence of the Vyškov region. The territory under review includes 41 villages coming directly within the administration district of the municipality, with extended authorities of Vyškov, and 44 neighbouring villages. The analysis is focused on the utility processes in the field of education, medical care, retailing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma