Bc. Leona Šrámková

Bakalářská práce

Srovnání možností vyšetření zrakové ostrosti u dětí a dospělých

Comparison of visual acuity examination in children and adults
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřením zrakové ostrosti u dětí a dospělých. Na začátku práce je popsána anatomie sítnice, její struktury a vysvětlen pojem zraková ostrost. Největší část práce se věnuje vyšetření zrakové ostrosti u dětí a dospělých. U vyšetřování dospělých jsou popsány subjektivní metody vyšetření zrakové ostrosti pomocí optotypových znaků, postup a metody při vyšetření zrakové …více
Abstract:
This thesis deals with the visual acuity examination in children and adults. At the beginning of the thesis there is described the anatomy of the retina, its structure and explained the concept of visual acuity. The largest part is devoted to visual acuity examination in children and adults. In examination of adults there are described subjective methods of visual acuity examination using eye charts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma