Bc. Hana Činčurová, DiS.

Diplomová práce

Edukace dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním

Education Preschool Children with Health handicaps
Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním. První kapitola charakterizuje dítě předškolního věku a psychický vývoj dítěte a rodinu dítěte se zdravotním znevýhodněním. Druhá kapitola vysvětluje podstatu chronického onemocnění, aktivity, volný čas, možnosti léčby a rehabilitace. Třetí kapitola se zabývá systémem předškolního vzdělávání.Čtvrtá část se věnuje výzkumu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the education of preschool children with physical handicaps, and is divided into four chapters. The first chapter describes the preschool age and mental development of children and families of children with physical handicaps. The second chapter explains the nature of chronic disease, activities , recreation, therapy and rehabilitation of children. The third chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika