Theses 

Náhradní rodinná péče a výchova dětí homosexuálními páry z pohledu práva, psychologie a křesťanské etiky. – Bc. Monika DOLEŽALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Etika v sociální práci

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Monika DOLEŽALOVÁ

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče a výchova dětí homosexuálními páry z pohledu práva, psychologie a křesťanské etiky.

Foster care and upbringing of children by homosexual couples from the perspective of psychology and Christian ethics.

Anotace: Diplomová práce je věnována výchově dítěte homosexuálními páry a její analýzy z pohledu právního, pohledu psychologického a z pohledu křesťanské etiky. Cílem práce je na základě studia odborné literatury týkající se možnosti výchovy dětí homosexuálními páry analyzovat uvedenou problematiku a případně najít odpověď na opodstatněnost či neopodstatněnost k jednotlivým přístupům k homoparentalitě. Stranou nezůstane ani prezentace stanoviska křesťanské etiky k rozebíranému tématu .

Abstract: This thesis deals with upbringing of children by homosexual couples and its analysis through the legal perspective, psychological perspective and through the perspective of Christian ethics. The aim of the thesis is with regard to researched literature on the possibilities of the upbringing of children by homosexual couples to analyse the above mentioned topic, and possibly to find an answer to if the existing approaches to homoparentality are justifiable or not. The presentation of the approach of Christian ethics to the respective topic will not be left out.

Klíčová slova: homoparentalita, sexuální orientace, adopce, registrované pertnerství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43746 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

DOLEŽALOVÁ, Monika. Náhradní rodinná péče a výchova dětí homosexuálními páry z pohledu práva, psychologie a křesťanské etiky.. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:55, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz