Vojtěch Paleta

Diplomová práce

Refocusing on ŠKODA in Ukraine: Managing Entrepreneurial Sustainability on Core Strengths

Zaměření na ŠKODU na Ukrajině: řízení podnikatelské udržitelnosti na klíčových silných stránkách
Anotace:
Globální svět se silně změnil a rok 2013 znamenal pro automobilový průmysl velkou výzvu! Na začátku roku 2013 předpovídali automobilový odborníci stabilní růst v zemích LDC a CIS. Ale dnes v roce 2014 víme, že tomu bylo jinak. Jak jsou trhy turbulentní ukazují aktuální změny v americké hospodářské a finanční politice, která ovlivňuje strukturální ekonomické a tržní deformace v zemích LDC. Na druhé …více
Abstract:
The global world has been strongly changed and year 2013 - was for automotive big challenge! At the beginning of the year 2013 automotive experts predicted stable growth in LDC's and CIS's. But today in 2014, we know, that was different. How are the markets turbulenting shows current changes in U.S. economical and financial politics which also influents structural economical deformations and market …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: František Kovář
  • Oponent: Miroslav Kroupa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40596