Mgr. Zdeňka Markovičová

Bakalářská práce

Tvorba tematických map Jihomoravského kraje v aplikaci ArcGIS 9 jako podpora výuky

Creation of thematic maps of Soutmoravian region using ArcGIS 9.3 application as a supporting tool for teaching
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje především s tvorbou tematických map v programu ArcGis, zabývá se volně dostupnými programy a zdroji dat pro tvorbu tematických map. Hlavní část je věnována popisu vlastní tvorby map s ukázkami.
Abstract:
The bachelor thesis introduces mainly the creation of thematic maps in the program ArcGIS, deals with the freely available programs and sources of data to generate thematic maps. The main part is devoted to describing his work with examples of maps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta